Tải Tâm Lý Học Chuyên Sâu – Ý Thức Và Những Tầng Sâu Vô Thức PDF – Free Download

Thông tin sách Tâm Lý Học Chuyên Sâu – Ý Thức Và Những Tầng Sâu Vô Thức

Tâm Lý Học Chuyên Sâu – Ý Thức Và Những Tầng Sâu Vô Thức

Tác giả : Lưu Hồng Khanh

  • Số trang : 187
  • Lượt xem : 84
  • Lượt tải: 21
  • Đã đọc : 26
  • Kích thước : 906.08 Kb
  • Đọc trên điện thoại :
 
   (906.08 Kb)

[download]

Bạn đang xem: Tải Tâm Lý Học Chuyên Sâu – Ý Thức Và Những Tầng Sâu Vô Thức PDF – Free Download

Nội dung sách Tâm Lý Học Chuyên Sâu – Ý Thức Và Những Tầng Sâu Vô Thức

Tâm Lý Học Chuyên Sâu – Ý Thức Và Những Tầng Sâu Vô Thức


Khám phá khoa học lớn lao về tâm thức của con người gồm ý thức và những tầng sâu vô thức là công trình tư duy, nghiên cứu và thực hành tâm lý trị liệu được bắt đầu vào đầu thế kỷ 20 với khoa Phân tâm học (Psychoanalysis) của Sigmund Freud (1856-1939), để rồi được phát triển sâu rộng thành khoa Tâm lý học phân tích của Carl Gustav Jung (1875-1961), và sau đó là những trường phái Tâm lý học chuyên sâu (Depth Psychology), Tâm lý học nhân bản (Humanistic Psychology), Tâm lý học siêu cá nhân (Transpersonal Psychology) tiếp nối công trình và sự nghiệp của C.G. Jung.

Trong tập sách Tâm lý học chuyên sâu – Ý thức và những tầng sâu vô thức này, tác giả Lưu Hồng Khanh đã trình bày những thành phần, cấu trúc và sinh năng lực cơ bản của hệ tâm lý con người theo C.G. Jung. Đồng thời tác giả cũng giới thiệu những kỹ năng sinh-tâm-lý thích ứng giúp khám phá những tầng sâu của vô thức, giải mở những mặc cảm đen tối, cũng như phát huy những tiềm năng sáng tạo xây dựng một bản vị con người trong quân bình, điều hòa và hướng thượng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*