Tải Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

1.1 Sự cần thiết của đề tài

Xuất phát từ thực tiễn cũng nhƣ quá trình nghiên cứu về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại VIB Hà Nội, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội” để hoàn thành luận văn thạc sỹ kinh tế của mình.

1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài

Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ 3 vấn đề sau:

 • Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – chi nhánh Hà Nội: những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại, nguyên nhân khách quan và chủ quan,…
 • Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại nói chung và của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội nói riêng.

Bạn đang xem: Tải Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Word, PDF (Miễn phí)

Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu giữa lý luận và thực tế công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn năm 2013 – 2015.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, từ phương pháp tư duy khoa học, duy vật biện chứng, duy vật lịch sử đến các phương pháp tổng hợp diễn giải quy nạp kết hợp với tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu đồng thời tham khảo một số công trình nghiên cứu có liên quan để làm nổi bật kết quả nghiên cứu của đề tài.

1.5 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu cơ bản đã chỉ ra được các nội dung cốt lõi liên quan đến mục tiêu quản trị rủi ro trong hoạt động của các NHTM Việt Nam đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế trong từng thời kỳ cũng như đặc điểm hoạt động của từng tổ chức tín dụng cụ thể.

2. Nội dung

2.1 Một số vấn đề về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

 • Tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
 • Rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại
 • Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

 • Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam –  chi nhánh Hà Nội
 • Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
 • Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
 • Đánh giá chung

2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

 • Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
 • Kiến nghị

3. Kết luận

Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:

 • Tìm hiểu các lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng.
 • Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng qua đó đánh giá được những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
 • Đề xuất một số giải pháp tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
 • Đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành và Ngân hàng Nhà nước

4. Tài liệu tham khảo

Các văn bản luật về ngân hàng.

Mai Khả Hưng (2013), Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng cổ phần phát triển nhà TP Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Lê Vĩnh Lộc (2014), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

Phạm Trường Giang (2015), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Bảng cân đối tài chính các năm 2013, 2014, 2015

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên —

XEM ONLINE

Tải Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*