Tải Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

1.1 Cơ sở hình thành đề tài

Trong những năm gần đây, bối cảnh nền kinh tế thế giới đã gặp nhiều biến động, tình trạng nợ công cao, suy thoái kinh tế, lạm phát lớn … xảy ra ở nhiều quốc gia đặc biệt là ở khu vực liên minh Châu Âu. Một số điểm sáng trong thời điểm này là nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tỷ lệ thất nghiệp đang có chiều hướng giảm, GDP tăng. Đánh giá nền kinh tế Nhật Bản, các chuyên gia nhận định, những chính sách khuyến khích kinh tế, trong đó chương trình mang tên “Abenomics” của Thủ tướng Shinzo Abe đang phát huy được hiệu quả. Cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều biến chuyển tích cực. Mô hình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện đa dạng của các loại hình doanh nghiệp. Đây chính là nhân tố tạo nên sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp ngày nay. Sự tồn tại và phát triển không phải là một điều dễ dàng đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Một trong những lĩnh vực đang ngày càng lớn mạnh, phát triển và có sự cạnh tranh quyết liệt, đó chính là ngành xây dựng

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Khóa luận tốt nghiệp được viết nhằm 3 mục đích:

Thứ nhất: Trình bày được các vấn đề lý thuyết cơ bản về lợi nhuận doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ngày nay.

Bạn đang xem: Tải Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam – Word, PDF (Miễn phí)

Thứ hai: Phân tích và đánh giá tình hình lợi nhuận của Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam.

Thứ ba: Đưa ra được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận tốt nghiệp sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, đối chiếu, phân tích, so sánh, chứng minh nhằm làm sáng tỏ các quan điểm của mình và toàn bộ các vấn đề nghiên cứu đã đặt ra

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu là tình hình lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2010-2012, những tác động ảnh hướng tới lợi nhuận của công ty. Từ đó đưa ra được một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao lợi nhuận cho công ty

1.5 Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết về lợi nhuận doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với các doanh nghiệp

Phương pháp xác định và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận

Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận

Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận

2.2 Phân tích tình hình lợi nhuận tại Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam

Giới thiệu về CTCP Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam

Phân tích tình hình lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu, chi phí và vốn kinh doanh tại CTCP Tư vấn kiến trúc và Xây dựng đô thị Việt Nam.

Những nét chung về tình hình lợi nhuận của CTCP Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam

2.3 Các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam

Định hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới

Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam

Một số kiến nghị

3. Kết luận

Trong thời gian qua, nguồn vốn công ty sử dụng chủ yếu tới từ nguồn vốn vay ngắn hạn và vốn chủ sở hữu của công ty được bổ sung hàng năm thông qua lợi nhuận sau thuế của công ty. Việc sử dụng và phụ thuộc nhiều các khoản nợ ngắn hạn dễ dẫn đến việc mất uy tín của công ty đối với các khách hàng và làm cho công ty khó có những định hướng phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, việc gia tăng nguồn vốn hàng năm chỉ thông qua lợi nhuận sau thuế làm cho quá trình tăng vốn chậm bởi lợi nhuận sau thuế của công ty qua các năm thường khá ít, thậm chí có năm bị âm do ảnh hưởng bởi những khó khăn của thị trường. Do đó, công ty cần có sự lựa chọn, cân nhắc để khai thác các nguồn vốn khác để đưa ra được các chiến lược kinh doanh dài hạn như việc khai thác nguồn vay dài hạn ngân hàng, đây là một nguồn vốn có tính ổn định và lãi suất hợp lý

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Quản trị tài chính doanh nghiệp trên —

XEM ONLINE

Tải Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và xây dựng đô thị Việt Nam – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*