Tải Luận văn Xây dựng Website theo dõi SVTT trường ĐH Dân lập Hải Phòng – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

Phát triển một hệ thống thông tin (HTTT) là quá trình tạo ra một HTTT cho một tổ chức. Quá trình đó bắt đầu từ khi nêu vấn đề cho đến khi đưa hệ thống vào vận hành trong tổ chức. Với thực tiễn của nhiều năm xây dựng các HTTT, những cơ sở phương pháp luận phát triển HTTT đã không ngừng được hoàn thiện và bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của công nghệ và các điều kiện môi trƣờng đã biến đổi. Cho đến nay, phương pháp phát triển HTTT hướng cấu trúc đã đạt đến mức hoàn hảo

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết 

Tổng quát về HTTT

Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc

Bạn đang xem: Tải Luận văn Xây dựng Website theo dõi SVTT trường ĐH Dân lập Hải Phòng – Word, PDF (Miễn phí)

2.2 Khảo sát hiện trạng

Khảo sát hiện trạng

Đề xuất

Phát biểu bài toán

Sơ đồ hoạt động

Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống

Biểu đồ phân rã chức năng nghiệp vụ hệ thống

Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng

Ma trận thực thể chức năng

2.3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2

Phân tích dữ liệu hệ thống Website đăng ký và theo dõi sinh viên TT

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế giao diện

​​2.4 Cài đặt chương trình

Tổng quan về ASP

Visualbasic script language (vbscript)

Quản lý cơ sở dữ liệu với asp

Sql server

Xây dựng chương trình

3. Kết luận

Đồ án chỉ thực hiện ở mức độ đơn giản để mô tả các phân tích của bài toán. Để đƣa hệ thống Website vào thực hiện, cần phải có các nghiên cứu công nghệ sử dụng và các tích hợp về cơ sở dữ liệu vào trong hệ thống .Do thời gian thực hiện đề tài có hạn nên không thể tránh được sai sót, em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để chương trình hoàn thiện hơn.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vỵ (2002), Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại, hướng cấu trúc và hướng đối tượng, NXB Thống kê , Hà Nội

Đoàn Văn Ban (2003), Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, NXB Thống kê

http://www.ebook.edu.vn

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Công nghệ thông tin trên–

XEM ONLINE

Tải Luận văn: Xây dựng Website theo dõi SVTT trường ĐH Dân lập Hải Phòng – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*