Tải Luận văn Xây dựng Website quản lí nhân sự cho Công ty INTECH – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

Chúng ta đang sng và làm vic trong thi kì công nghip hoá, hin đại hoá, thi kcông nghthông tin đang phát trin trên phm vi toàn cu. Các sn phm ca ngành công nghthông tin là phn cng, phn mm và trí tuệ nhân to đang được ng dng vào hu hết các lĩnh vc và các ngành nghkhác nhau ca xã hi. Ngày càng có nhiu các cơ quan, xí nghip quc doanh, các công ty có nhu cu tin hc hoá trong công tác qun lý ca mình. Mt khác, có thnói, yếu tquan trng nht quyết định ti sthành công hay tht bi ca mt công ty chính là yếu tngun nhân lc. Chính tm quan trng này đã làm ny sinh nhu cu qun lý nhân strong công ty mt cách có hthng và toàn din nht

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về đề tài

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 

Tổng quan về internet 

Bạn đang xem: Tải Luận văn Xây dựng Website quản lí nhân sự cho Công ty INTECH – Word, PDF (Miễn phí)

Giới thiệu đề tài  

2.2 Khảo sát hệ thống

Khảo sát thực trạng

Một số mẫu báo cáo thu thập được 

Lựa chọn môi trường cài đặt 

2.3 Phân tích hệ thống

Biểu đồ phân cấp chức năng 

Biểu đồ luồng dữ liệu 

Sơ đồ thực thể – liên kết (e – r) 

2.4 Thiết kế và cài đặt hệ thống

Thiết kế cơ sở dữ liệu 

Thiết kế giao diện màn hình 

Thiết kế kiểm soát 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình

3. Kết luận

Luận văn đã đạt được những kết quả sau:

Tích lũy được kinh nghim trong vic phân tích và thiết kế hthng

Biết được quy trình qun lý nhân strong công ty

Qun lý tt vic đăng nhp/đăng ký thành viên

Cho phép nhân viên hoc nhà qun lý có thtruy nhp vào và thc hin đổi mt khu

Cho phép người dùng truy nhp vi mã nhân viên và mã chc v, mã quyđược quy định trước

Thêm mi, sa thông tin, xóa thành công các loi danh mc từ đin: chc v, phòng ban, chuyên ngành đào to, loi hp đồng

4. Tài liệu tham khảo

Công ty INTECH. Tài liu hướng dn nghip vqun lý nhân sti Công ty INTECH, 2007

Đặng Minh t. Bài ging phân tích và thiết kế hthng (Lưu hành ni b). Trường Đại hc Kinh tế Quc dân (Bmôn CNTT), 2006

 Nguyn Thúc Hi. Mng máy tính và các hthng m. NXB Giáo Dc, 1999

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Công nghệ thông tin trên–

XEM ONLINE

Tải Luận văn: Xây dựng Website quản lí nhân sự cho Công ty INTECH – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*