Tải Luận văn Khai mỏ dữ liệu và khám phá tri thức – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

Sbùng nthông tin ngày càng lan rng và nhanh chóng, bên cnh dữ liu ngày càng gia tăng vslượng. Các nhà khoa hc ñã nghiên cu vkhả năng sdng nhng dliu y ñể phc vnhu cu kinh doanh, hc tp và nghiên cu. Vic khai thác dliu da trên nhng dliu ñã tn ti ñược gi là khai phá dliu (Data mining). Quá trình khai phá dliu là bước ngoc quan trng cho quá trình khám phá tri thc tdliu (Knowledge Discovery in Databases).

2. Nội dung

2.1 Tổng quan

Ðặt vấn đề

Lịch sử giải quyết vấn đề

Bạn đang xem: Tải Luận văn Khai mỏ dữ liệu và khám phá tri thức – Word, PDF (Miễn phí)

Phạm vi của đề tài 

Phương pháp nghiên cứu 

2.2 Cơ sở lý thuyết

Khái niệm về khai phá dữ liệu

Các khái niệm cơ bản

Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

Một số kỹ thuật khai phá dữ liệu

2.3 Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu về phần mềm khai phá dữ liệu 

Chương trình ứng dụng

3. Kết luận

Lun văn tp trung nghiên cu các quá trình khai phá dliu tdliu thô ban đu đến dliu đã qua xlý và phc vcho quá trình khám phá tri thc. Qua vic nghiên cu các phương pháp và các gii thut khai phá dliu, lun văn cho thy được shu ích ca dliu phc vcho quá trình kinh doanh, nghiên cu và hc tp

4. Tài liệu tham khảo

Dương Văn Hiếu. Khai khoáng dliu. Khoa Công nghthông tin – đi hc Cn Thơ.

Nguyn Hoàng Tú Oanh. Bài ging Khai phá dliu và ng dng. đi hc Khoa hc Tnhiên – ðại hc Quc gia Thành phHChí Minh

Nguyn Nht Quang. Bài ging Khai phá dliu. Vin Công nghthông tin và truyn thông – ðại hc Bách khoa Hà Ni. Năm hc 2010-2011

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Công nghệ thông tin trên–

XEM ONLINE

Tải Luận văn: Khai mỏ dữ liệu và khám phá tri thức – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*