Tải Luận văn Công nghệ GPRS cho thế hệ thông tin 2.5G – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

Tkhi ra đời, mng thông tin di động GSM đã góp phn đáng ktrong vic thúc đẩy sphát trin mnh mca thtrường thông tin di động trên thế gii. Nhưng cũng như các công nghkhác, sau gn 20 năm phát trin, thông tin di động thế h2 đã bđầu bc lnhng khiếm quyết ca nó khi nhu cu dch vtruyn sliu và các dch vụ băng rng ngày càng tăng Khi trin khai GPRS trên cơ shtng mng GSM. Vic nghiên cu nh hưởng khi trin khai dch vmng GPRS vi dung lượng thoi trên mng GSM là rt cn thiết và mt sgii pháp thay đổi phù hp vi mng GPRS

2. Nội dung

2.1 Khái quát chung về thông tin di động gsm

Nhng đặc thù ca thông tin di động

Lch sphát trin ca thông tin di động

Bạn đang xem: Tải Luận văn Công nghệ GPRS cho thế hệ thông tin 2.5G – Word, PDF (Miễn phí)

Đặc đim ca thông tin di động GSM

Cu trúc hthng GSM

Cu hình kênh trên giao din vô tuyến

Giao din trong mng GSM

Các trường hp thông tin trong mng GSM

Các trường hp cuc gi trong GSM

Chuyn giao

2.2 Công nghệ thông tin di động thế hệ 2.5g

Tng quan vGPRS 

Cu trúc mng GPRS và các giao thc

Các giao din trong mng GPRS

Cht lượng dch vGPRS

Mng vô tuyến GPRS

Qun lý di động GPRS

Đặc tính truyn ti và hiu chnh công sut phát

2.3 Giải pháp triển khai mạng gprs trong gsm

Gii pháp trên mng Mobifone tiến lên 2.5G

Các ng dng ca mng GPRS

​2.4 Mt skết quthc nghim đưa ra trong quá trình mô phng thc tin

Chc năng các khi trong sơ đồ khi

Mt skết quả được thc hin khi truyn qua kênh truyn

3. Kết luận

Trong khóa lun này đã trình bày mt mô hình cu trúc và các giao thc ca mngGSM và GPRS, mt sgii pháp nâng cp lên mng GPRS và mt skết quả đưa ra trong khi thc hin truyn dliu. Có thtóm tt li mt số đim chính như sau. GSM là mt cu trúc mng thông tin di động thế h2 đã tn ti được hơn 10 năm ti Vit Nam. Đến nay nó cũng được nâng cp và bo dưỡng nhiu nhưng chưa thể đáp ng được nhu cu truyn dliu tc độ cao ngày càng tăng ca người sdng.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyn Phm Anh Dũng (1999), Thông tin di động GSM, Bưu đin.

Vũ Đức Th, Tính toán mng thông tin di động sCellular

Chair of communication Network.

 Chapter 11: GSM switching, Services and protocols, Second Edition.

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Công nghệ thông tin trên–

XEM ONLINE

Tải Luận văn: Công nghệ GPRS cho thế hệ thông tin 2.5G – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*