Tải Luận văn An toàn thông tin trong thuế điện tử – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

Thuế điện tử sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ không cần phải đi lại, xếp hàng chờ đợi như hiện nay mà có thể làm mọi lúc, mọi nơi, trong thời gian rất ngắn. Khóa luận này tập trung vào việc nghiên cứu những giải pháp an toàn trong triển khai Thuế điện tử. Từ đó cũng đề xuất những phương án thực hiện cũng như lựa chọn công nghệ sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống Thuế điện tử ở Việt Nam

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về thuế và thuế điện tử

Những vấn đề cơ bản về thuế

Thuế điện tử

Bạn đang xem: Tải Luận văn An toàn thông tin trong thuế điện tử – Word, PDF (Miễn phí)

2.2 Tổng quan về an toàn thông tin

Định nghĩa an toàn thông tin

Chữ ký số

PKI

2.3 Xây dựng biện pháp an toàn trong thuế điện tử

Vấn đề

Giải pháp

Triển khai

Kết luận

​2.4 Phần mềm PKI

Giới thiệu về OpenCA

Cài đặt

Sử dụng

3. Kết luận

Nội dung của khóa luận trình bày những kiến thức cơ bản nhất về các biện pháp an toàn và triển khai Thuế điện tử, từ đó có thể mở rộng ra với Chính phủ điện tử. Từ những kiến thức thu được trong khóa luận, hướng nghiên cứu tiếp theo có thể áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết vào OpenCA để triển khai được một hệ thống thuế điện tử thực tế. Hoặc nghiên cứu về vấn đề tích hợp các dịch vụ liên quan tới thuế vào OpenCA biến nó trở thành một cổng thông tin của ngành Thuế.

4. Tài liệu tham khảo

Báo cáo công tác cải cách hành chính – hiện đại hoá ngành thuế, hải quan năm 2009 và phương hướng công tác năm 2010, tài liệu của Bộ tài chính.

Giải pháp an toàn thông tin trong môi trường điện tử, tài liệu trình bày tại Tuần lễ Tin học Hà Nội 2004 về Chứng thực điện tử & Chữ ký điện tử

Tài liệu của Tổng cục thuế – http://gdt.gov.vn

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Công nghệ thông tin trên–

XEM ONLINE

Tải Luận văn: An toàn thông tin trong thuế điện tử – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*