Tải Hướng dẫn giảo quyết tình huống học phần Luật Lao động PDF – Free Download

Thông tin sách Hướng dẫn giảo quyết tình huống học phần Luật Lao động

Hướng dẫn giảo quyết tình huống học phần Luật Lao động

Tác giả : Đào Mộng Điệp

  • Số trang : 131
  • Lượt xem : 43
  • Lượt tải: 3
  • Đã đọc : 7
  • Kích thước : 1.05 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
 
   (1.05 Mb)

[download]

Bạn đang xem: Tải Hướng dẫn giảo quyết tình huống học phần Luật Lao động PDF – Free Download

Nội dung sách Hướng dẫn giảo quyết tình huống học phần Luật Lao động

Hướng dẫn giảo quyết tình huống học phần Luật Lao động


Sách hướng dẫn giảo quyết tình huống học phần Luật Lao động được xây dựng để làm rõ định hướng chung về nghiên cứu các tình huống, đặc trung cơ bản của tình huống, xây dựng kỹ năng cần thiết trong vận dụng các tình huống của Luật lao động. Cuốn sách này cung cấp cho người học các nội dung kiến thức lý thuyết cần trao đổi và cách giải quyết tình huống cụ thể thông qua các bản án của Tòa án và các tình huống giả địnk, câu hỏi mang tính gợi mở nhằm cung cấp thêm cho người học cách tiếp cận đa chiều về học phần này.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*